Neziskové organizace

Info-Hradec.cz Instituce a organizace Neziskové organizaceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Královéhradecký okres Hradec Králové

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Hradec Králové"


Galerie MIRO - galeriemiro.cz

Vystavujeme, prodáváme, pronajímáme, dovážíme a vyvážíme obrazy a výtvarné umění. Nadační fond TREBBIA – udělování Evropské ceny Trebbia za podporu umění a tvůrčí činnosti.

Praha, Strahovské nádvoří 132/1 (kostel sv. Rocha) - +420 233 354 066

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic - adopcechrtuforum.cz

Program adopce chrtů na záchranu životů vysloužilých dostihových chrtů z Irska a Velké Británie. Zajištění záchrany a pomoci pro psy v českých útulcích. Záchrana psů galgo a podenco ze Španělska a ostrova Tenerife. Likvidace množíren a pomoc týraným a ...

Proboštov, Olšová 673 (1. poschodí) - +420 777 715 881, +420 777 715 882

Poradna při finanční tísni, o.p.s. - financnitisen.cz

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

Hradec Králové, třída Karla IV. 430/26 (centrum Jitřenka, prostory Sdružení českých spotřebitelů) - +420 222 922 240

Psychoterapeut Hana Dočkalová - pomocteluidusi.cz

Alternativní medicína. Psychoterapeut. Provádíme rekonektivní léčení a regrese, metamorfní techniku řešení hyperaktivity a autismu, poradenství a psychoterapii.

Brno, Jurkovičova 461/15 - +420 603 829 970

TOWER PRESS CZ, s.r.o. - amc-jablonec.cz

Jsme české zastoupení společnosti Andean Medicine Centre. Nabízíme bylinné preparáty, které nacházejí využití v prevenci a léčbě širokého spektra onemocnění. Nabízíme knihu „Vilcacora léčí nejen rakovinu“ zdarma. Součástí našich služeb je i konzultace s ...

Jablonec nad Nisou, Dvorská 748/9 - +420 602 177 451

Mgr. Olga Bufková - olgabufkova.cz

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Nabízím také výuku práce s kyvadlem pro začátečníky, vzdělávání osobního rozvoje a ...

Plzeň, Strážní 139/12 - +420 728 348 585

SEIFEROS cz,o.p.s. - seiferos.cz

Záchranná stanice pro dravé ptactvo. Nabízíme výukový program pro základní školy a letové ukázky dravců pro veřejnost. Realizujeme také sokolnický výcvik a držení dravců.

Kuřim, Havlíčkova 387/12 - +420 608 100 442

ASH, s.r.o. - schodolez.cz

Schodolez – 15 variant – LG2004, LG2020, Liftkar, TopChair, Jolly. Prodej, výkup, repasy, servis. Předvedení schodolezu zdarma. Také máme v nabídce elektrické rudly HD 330, SAL, MTK a Oslík.

Praha, Zakouřilova 998/51 - +420 605 101 865, +420 734 105 070

DRFG a.s. - drfg.cz

Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Majoritním vlastníkem je David Rusňák, podle kterého je pojmenována společnost DRFG. DRFG má investiční ...

Brno, Holandská 878/2 - +420 603 291 008, +420 775 426 256

Asociace sociálního poradenství - socialniporadenstvi.cz

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

Praha, Sabinova 287/3 - +420 777 257 568

CESTY BEZ BARIÉR - cestybezbarier.cz

Databáze bezbariérového ubytování po celé ČR – hotely, penziony, lázeňské domy, horské boudy, motely, rekreační zařízení. Pomoc pro vozíčkáře a tělesně postižené.

Stěžery, K Chaloupkám 81 - +420 495 211 833, +420 737 314 226

AntiOSA - Právní poradna proti OSA, INTERGRAM

Spolek AntiOSA podporuje rozvoj svobodné hudby, její legální využívání a přispívá k ochraně autorských práv. Pomáhá také uživatelům hudby před nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich kontrolorů Collective intelligence.

www.antiosa.eu - Hradec Králové

ICM Hradec Králové

Informační centrum pro mládež, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace a aktuality z oblastí týkajících se mladých lidí (studium, práce, cestování, volný čas, soc-pat jevy, občan a společnost, mládež a EU).

icmhradeckralove.blogspot.com - Hradec Králové

YMCA Hradec Králové - ymca.cz

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

Hradec Králové, Šafaříkova 666/9 - +420 495 513 412, +420 777 059 622

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové - cckhk.cz

Humanitární, zdravotní a sociální činnosti, kurzy první pomoci, zdravotní dozory, sociální služby osobní asistence a chráněné bydlení, dětské tábory, rekondiční pobyty pro seniory a dárce krve, půjčovna kompenzačních pomůcek, dárcovství krve a Klub dárců ...

Hradec Králové, Mostecká 290/3 - +420 495 516 127

Technické služby Hradec Králové - tshk.cz

Provozujeme útulek pro dočasné umístění ztracených a opuštěných zvířat.

Hradec Králové, Hradečnice 1980 - +420 495 497 075, +420 731 131 227

Edita Labíková - wbs.cz

Provozování útulku pro psy.

Smiřice, Smiřice 608 - +420 773 686 639

Kočičí naděje, občanské sdružení - kocicinadeje.cz

Péče o opuštěné kočky. Nabídka koček k osvojení, kastrace koček.

Hradec Králové, Slezská 697/10 - +420 605 458 087, +420 773 535 128

O.S. Další šance - dalsisance.cz

Péče o opuštěné, toulavé a týrané kočky. Nabídka koček k adopci.

Hradec Králové, Čechova 664/4 - +420 739 477 900

Diecézní katolická charita Hradec Králové - caritas.cz

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Hradec Králové, Velké náměstí 37/46 - +420 495 063 135

Oblastní charita Hradec Králové - charitahk.cz

Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního bydlení.

Hradec Králové, Velká 50/7 - +420 495 221 810, +420 777 737 611

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. - czphk.cz

Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Poskytování náhradního plnění.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 495 538 867

Jaroslav Ráliš - estranky.cz

Duchovní pomoc lidem v nesnázích a na životních křižovatkách.

Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1551/30 - +420 608 350 767

Občanské poradenské středisko, o.p.s. - ops.cz

Poskytování informačních, poradenských a publikačních služeb ke zlepšení činnosti neziskových organizací.

Hradec Králové, Veverkova 1343/1 - +420 498 500 355, +420 498 500 357

Nadace Východočeská onkologie - oncol.org

Poskytování podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod v oblasti onkologie a radioterapie.

Hradec Králové, Sokolská 581 - +420 495 832 460

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové - zsa.cz

Výzkum a prezentace výsledků v oblasti organizace a poskytování přednemocniční a nemocniční neodkladné péče při mimořádných událostech.

Hradec Králové, Marie Pujmanové 186/6 - +420 776 069 842

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše - ekologickavychova.cz

Provozování organizace pro rozvoj ekologické výchovy, zajišťování výchovných a školicích akcí, konzultace, prodej a půjčování literatury, videopořadů.

Hradec Králové, Kavčí plácek 121/1 - +420 495 580 319, +420 739 203 209

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Královéhradeckého kraje, o.s. - nipi.cz

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 605 088 500, +420 731 519 237

Nadace ČEZ - nadacecez.cz

Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání a sportu.

Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3 - +420 492 112 107, +420 492 112 372

Salinger, z.s. - salinger.cz

Občanské sdružení Salinger vzniklo s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci ...

Hradec Králové, Gočárova třída 760/22 - +420 495 267 249, +420 777 807 057

Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách - ssshk.cz

Zlepšení podmínek pro tělesně, mentálně a sociálně handicapované žáky.

Hradec Králové, Hradecká 1231/11b - +420 602 583 170, +420 603 434 594

Help Centrum, občanské sdružení - helpcentrum.eu

Nabídka pomoci při integraci národnostních menšin do společnosti. Podílení se na mimoškolních aktivitách a pořádání vzdělávacích kurzů.

Hradec Králové, Machkova 587/42 - +420 495 056 247, +420 777 099 991

Skok do života, o.p.s.

Podpora dětí i dospělých s mentálním postižením.

Hradec Králové, Velké náměstí 142/16 - +420 606 839 952

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala - cuni.cz

Nadace je zaměřena na podporu vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci. Zaměřujeme se na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity.

Hradec Králové, Šimkova 870/13 - +420 495 816 247, +420 495 816 414

Linka důvěry Hradec Králové

Provoz linky důvěry proti diskriminaci.

Smiřice, Sídliště 443 - +420 495 273 259

Aura Canis - auracanis.cz

Poskytování canisterapeutických služeb. Výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.

Mokrovousy, Mokrovousy 51 - +420 498 773 921, +420 603 168 351

Nový Prostor, o.s. - novyprostor.cz

Podpora a rozvoj sociálního podnikání, prosazování práv a zájmů sociálně handicapovaných osob.

Hradec Králové, U Mostku 472/5 - +420 495 218 934, +420 777 736 011

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé - lorm.cz

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

Hradec Králové, Milady Horákové 504/45 - +420 774 760 328

Všemi vjemy, z.s. - vsemivjemy.cz

Lesní školku U Tří veverek jsme založili v roce 2011 jako nekomerční, neziskovou iniciativu, která nabízí kvalitní předškolní vzdělávání jako alternativu státním mateřským školám v Hradci Králové. Lesní školka je určena předškolním dětem (3–7 let) a je ...

Hradec Králové, Přemyslova 1791/21 - +420 730 543 380

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Královéhradeckého kraje - webnode.cz

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 732 180 632

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Hradec Králové

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 604 839 979

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Smiřice

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Smiřice, Lidická 429 - +420 732 916 278

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.1 Hradec Králové

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 732 272 750

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č.3 Hradec Králové

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 495 270 997

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Nový Bydžov

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Nový Bydžov, Nová 416 - +420 728 865 906, +420 739 277 019

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Třebechovice pod Orebem

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Třebechovice pod Orebem, Komenského 134 - +420 608 871 466, +420 728 137 770

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace č. 2 Hradec Králové

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Hradec Králové, Pospíšilova 365/9 - +420 732 180 632

Strana:  | 1 | 2 | | »»