Státní úřady a instituce

Info-Hradec.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Královéhradecký okres Hradec Králové

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Hradec Králové"


Ing. Jiří Fiedler - fiedler-geo.cz

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba ...

Hradec Králové, Jižní 870/2 - +420 775 745 760, +420 775 745 768

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Hradec Králové, Pražská třída 155/4 (areál ZVU) - +420 495 822 390

Advokátní kancelář Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA.

www.akhk.cz - Hradec Králové

Vazební věznice Hradec Králové

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dohledem a ostrahou. Kapacita činí 421 míst.

Hradec Králové, Hradební 860/7 - +420 495 758 111

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Hradeckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Hradec Králové, Velké náměstí 33/41 - +420 973 251 410

Odbor cizinecké policie Královehradecký kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810/4 - +420 974 521 829

Kinský dal Borgo, a.s. - kinsky-dal-borgo.cz

Správa kulturních památek, správa lesů, zpracováním dřeva, myslivost.

Chlumec nad Cidlinou, Komenského 5 - +420 495 484 577, +420 495 486 727

Povodí Labe, státní podnik - pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8 - +420 495 088 111

Krajský soud v Hradci Králové - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Hradec Králové, Československé armády 218/57 - +420 498 016 111

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Hradec Králové, Velké náměstí 166/1 - +420 495 518 305

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Hradec Králové, Wonkova 1143 - +420 495 217 058, +420 495 705 111

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Hradec Králové, Habrmanova 19/1 - +420 233 045 750

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Hradec Králové, Piletická 57/15a - +420 495 211 227, +420 495 211 471

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Hradec Králové, Resslova 1229/2a - +420 495 773 111, +420 731 405 205

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Hradec Králové, Myslivečkova 914/1 - +420 495 762 200

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Hradec Králové, Habrmanova 19/1 - +420 495 058 321, +420 495 058 328

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 405 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Hradec Králové, Zámostí 683 - +420 272 185 516

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Hradec Králové, Balbínova 821/8 - +420 495 057 170

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Hradec Králové, Collinova 481 - +420 495 801 111

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Hradec Králové, Veverkova 1335/7 - +420 490 522 211, +420 606 628 932

Český trh práce s.r.o. - CESKY-TRH-PRACE.cz

Inzerujte práci v Praze a okolí. Hledejte zaměstnance v databázi životopisů uchazečů o práci. Online inzerce prác, brigád, personální agentury a kariéra. Zasílání pracovních příležitostí. Volná místa - personální agentury, úřady práce, jobs nabídky.

Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391/13 - +420 724 500 898

Celní úřad pro Královéhradecký kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Hradec Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a - +420 495 756 111

Okresní soud v Hradci Králové - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2 - +420 495 000 900, +420 495 000 998

OSSZ Hradec Králové - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Hradec Králové, Slezská 839/16 - +420 495 076 111

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - khshk.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Hradec Králové, Habrmanova 196/19 - +420 495 058 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Hradec Králové, Horova 180/10 - +420 495 853 222

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Hradec Králové, Březhradská 182 - +420 495 402 822

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 - +420 495 279 100, +420 723 576 326

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Hradec Králové, Dvorská 410/102 - +420 495 705 010, +420 495 705 012

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Hradec Králové, Zieglerova 189/1 - +420 495 054 211

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 - +420 495 425 097, +420 499 815 700

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Hradec Králové, Říční 1195/5 - +420 950 179 800, +420 739 327 170

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2 - +420 495 581 869, +420 737 231 289

Agentura pro zemědělství a venkov - eagri.cz

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810/4 - +420 495 075 256, +420 495 215 364

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Hradec Králové, Horova 824/17 - +420 495 522 626, +420 495 851 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 - +420 950 116 111

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Hradec Králové, Jana Černého 370/40 - +420 495 279 059

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Hradec Králové, Hořická 283/22 - +420 495 705 315